Som al centre de Barcelona

hola@quantumpsicologia.com

93.414.38.95

SERVEIS

Tipus de serveis psicoterapèutics pel tractament

Una psicoteràpia individual consisteix en un procés d’ajuda i acompanyament on la persona té una demanda i, per aconseguir-ho, necessita la guia, suport i assessorament d’un/a professional amb titulació i acreditació per solucionar aquest objectiu. Alguns dels motius de consulta més habituals són nomenats anteriorment. Perquè aquest procés sigui exitós, la confidencialitat, la confiança i la certesa que el/la professional t’ajudarà són vitals. A Quantum Psicologia, les sessions de psicoteràpia individuals tenen una duració d’una hora aproximadament. La periodicitat es pacta en funció de la necessitat de la persona que demana ajuda. També oferim tractaments puntuals davant de situacions o dificultats específiques amb un trauma recent o la por a volar. 

Quan hi ha problemes de comunicació, diferències a l’hora d’educar als nens/es, expectatives poc realistes, conflictes habituals, dificultats en l’àrea de la sexualitat o s’ha produït una infidelitat, escollir la psicoteràpia de parella és un bon camí perquè permet tenir un punt de vista objectiu i professional potencien els punts forts de la parella, revisant aspectes que ja funcionaven i que no estan en el present i buscant solucions diferents de problemes habituals. La teràpia de parella se centra en la història de la relació deixant a un costat la història de vida de cadascun dels membres. A Quantum Psicologia, les sessions de psicoteràpia de parella tenen una durada d’una hora i mitja i es caracteritzen per les tasques a casa entre sessió i sessió. Els processos en parella acostumen a ser més curts i poden arribar a tenir entre 8 i 14 sessions aproximadament.

La psicoteràpia sexual ofereix l’oportunitat de viure una sexualitat lliure, sana i satisfactòria. Quan hi ha dificultats en l’àrea de la sexualitat, pot fer més vergonya parlar-ho amb un/a professional, per això és important que la persona que arribi a la consulta se senti còmoda i es respecti les seves necessitats. Les dificultats sexuals acostumen a tractar-se de manera individual. De totes maneres, és important la implicació per part de la parella en cas que existeixi. A Quantum Psicologia, les sessions de teràpia sexual tenen una durada d’una hora aproximadament i també inclouen tasques per realitzar a casa entre sessió i sessió.

Darrere de les enrabiades, la gelosia, la hiperactivitat, els problemes per menjar i dormir i altres problemàtiques que presenten nenes i nens. Hi ha una història psicoemocional. La psicoteràpia acompanya a la família a poder posar paraules a allò que està creant malestar, en el mateix nen/a i en la dinàmica familiar, facilitant que millori el conflicte.

A partir de la creació del vincle, treballem amb el joc i el dibuix, canals principals d’expressió dels nens/es, per acompanyar a la nena i al nen i comunicar que li passa i que fa falta per estar millor.

Acompanyem generant noves eines per gestionar les relacions i els conflictes. També realitzem sessions familiars que faciliten que els vincles s’enforteixin, així com la reparació de les situacions doloroses.

Les i els adolescents venen a trencar allò que estableix fins al moment. I a la vegada encara necessiten la mare i el pare. En aquest dilema (“vull ser independent i encara em perdo sense els pares”) se solen generar conflictes amb un/a mateix/a i els familiars.

La psicoteràpia ofereix un espai en el/la adolescent on poder revisar qui és, qui vol ser, els límits, els grups de referència, com gestionar els conflictes i la problemàtica concreta que cada adolescent presenta.

Les mares i pares també tenen un espai on poden parlar de les seves angoixes amb el seu “nou” fill o “nova” filla, i en sessions conjuntes es poden revisar i reconvertir les dinàmiques disfuncionals.

Quan hi ha una dificultat en el sistema familiar, és necessari abordar-ho des d’una perspectiva sistèmica, ja que el problema està precisament en la dinàmica i en els rols establerts. Aquest tipus de procés necessita que estiguin presents els diferents membres de la família i facilita que acceptant-se així mateixos/es apareguin noves formes de relacionar-se ocupen rols més sans i segurs.

On ho tractem

Situats al centre de Barcelona

Creiem que per fer el pas també és sinònim d’un bon lloc. La importància de les persones que acudeixen al nostre centre comença per una ubicació òptima on tingui bones connexions per facilitar el desplaçament.

Cuidar tots els aspectes repercuteix en el benefici del teu benestar.

Online

En el cas de no poder assistir presencialment disposem de la modalitat online. Aquesta opció facilita la càrrega emocional i evita els temps de desplaçament abans i després de la sessió.

Oferim un servei en el qual estem atents per qualsevol gestió tècnica i assessorant la persona perquè sigui igual d’efectiu que en la modalitat presencial.

Valors

1

Desenvolupament del potencial de cada persona

2

Responsabilitat en el procés de canvi

3

Compromís amb les tasques

4

Actitut proactiva

5

Confiança en les capacitats de les persones

6

Respecte

7

Enriquiment amb les diferències

8

Equitat

9

Autonomia

10

Interès per promoure el canvi