Som al centre de Barcelona

hola@quantumpsicologia.com

93.414.38.95

QUÈ SÓN ELS ESTATS DEL JO?

Què són els Estats del Jo? Els Estats del Jo pertanyen a la teoria de personalitat elaborada per l’Anàlisi Transaccional.

Segons Eric Berne, el creador de l’AT, “dins de cada persona, hi ha una part Adulta, Nen i Pare”. Doncs, estem parlant de tres estats del jo: Estat Pare, Estat Adult i Estat Nen.

A continuació, exposo les funcions de cada un dels estats del jo:

 
ESTAT PARE

Crec que… Haig de…

Representa l’enregistrament educacional, la transmissió de valors i la cultura rebuts durant la infància. Aquest nivell comença a formar-se al voltant dels 8 anys i finalitza als 18. Està conformat per aquelles persones que hagin tingut funcions parentals en relació al nen/a. Aquestes figures poden ser positives o negatives. Les funcions del Pare són: protegir, educar, controlar, dirigir, modelar i educar. Pel que fa al Pare Crític, conté les normes, tradicions de la família i la societat. És la part que permet posar límits, argumentar crítiques constructives i mantenir tradicions. Té una part positiva (fermesa, ordre, posar límits de manera sana) i negativa (rigidesa, prejudicis, poca flexibilitat i autoritari). El Pare Nutritiu s’encarrega de protegir, alleujar angoixes del fill/a, commoure pels altres i resoldre problemes aliens. Té una part positiva (comportaments afectius, d’ajuda, llibertat i tolerància) i negativa (sobreprotecció, oblit de les seves pròpies necessitats).

 
ESTAT ADULT

Penso… Decideixo…


És part racional de cada persona. Aquest nivell es comença a formar al voltant dels 3-4 anys i pot continuar desenvolupant-se al llarg de tota la vida. Està format per tot el que sigui raonament. Amb l’Adult, es pensa, es contabilitza, es decideix, es reflexiona, etc. Les funcions de l’Adult són resoldre situacions o problemes, prendre decisions, pensar les coses i analitzar les situacions objectivament.

ESTAT NEN

Necessito… Sento…

És la part infantil de cada persona, més enllà de l’edat. És l’únic Estat del Jo que hi ha al néixer i s’acaba de formar al voltant dels 8 anys. Es regeix pel plaer i la seva funció és sentir les emocions autèntiques. També li pertany la creativitat. El Nen només sent, no raona. Això vol dir que no s’han de prendre decisions amb el Nen. Les funcions del Nen són obtenir plaer, sentir les emocions, divertir-se i mantenir relacions sexuals, entre d’altres. El Nen Lliure espontaneïtat, instints, emocions, emocions sense control, innocència, sexualitat, creativitat, etc. És l’estat que ens acosta més a la felicitat. El Nen Adaptat pot ser submís o rebel. El Nen Submís té la seva part positiva (disciplina, respecte cap als altres) i negativa (confusió i retret). Un excés de NAS pot desenvolupar una personalitat depenent i/o evitativa. El Nen Rebel té la seva part positiva (defensa davant una agressió) i negativa (hostil, opositor). Un excés de NAR pot desenvolupar una personalitat asocial.

La piràmide dels Estats del Jo de J. Jolovi permet observar les càrregues de cadascun d’ells.

No hi ha estats del Jo bons o dolents. Els tres són necessaris per a un equilibri personal.

La clau és utilitzar els tres en el moment adequat i oportú. Per saber com són els teus estats del jo, pots fer un exercici pràctic que consisteix en descriure’t a través de les funcions de cada estat. Quina és el teu Estat del Jo més desenvolupat? Hi ha algun Estat del Jo que impedeix el teu creixement personal?

Feu un comentari