Som al centre de Barcelona

hola@quantumpsicologia.com

93.414.38.95

PER QUÈ FER UNA PSICOTERÀPIA

Moltes vegades ens trobem davant la pregunta de si hauria d’anar al psicòleg. Hi ha vegades que aquesta pregunta se la fa un mateix/a i, de vegades, la planteja un/a amic/ga, company/a de feina, professor de l’escola o familiar. Abans de prendre aquesta decisió que implica demanar ajuda, cal tenir en compte que tota persona disposa de recursos per fer front a les dificultats i obstacles que se li presenten al llarg de la seva vida. Hi ha moments on aquests recursos personals són insuficients i, llavors, una persona es planteja demanar ajuda professional per resoldre-la. Alguns dels motius per demanar ajuda psicològica poden estar relacionats amb una sensació persistent de malestar poc definida, símptomes d’ansietat i/o depressió, canvis d’humor bruscos, manca de motivació en els estudis o la feina, sentiments de soledat, problemes d’autoestima, conflictes de parella, dificultats sexuals, suport psicològic en malalties cròniques, addiccions, pèrdua d’una persona estimada, etc. Tots aquests motius tenen un denominador comú: el sofriment personal.

De què pot ser útil fer una psicoteràpia? La psicologia permet descobrir el problema real que hi ha darrere dels símptomes que provoquen el sofriment i resoldre-ho amb els recursos més adequats.

Per arribar-hi, el primer pas que ha de fer una persona és acceptar, reconèixer o identificar que existeix quelcom que no funciona bé i que està interferint en el benestar personal. Seguidament, es tracta de buscar un/a professional de la psicologia amb qui poder establir una relació terapèutica basada en la confiança, el compromís, el respecte i la confidencialitat total. És un suport que ofereix escolta, comprensió i millora personal. Aquest primer pas requereix motivació i compromís per part de qui demana ajuda.

Anar al psicòleg/ga no és símptoma de debilitat ni de bogeria, sinó tot el contrari perquè significa assumir la responsabilitat del que li passa a una persona i la decisió de fer alguna cosa per solucionar-ho.

Per altra banda, requereix menys esforç deixar-ho passar, culpar als altres del que és propi o la mala sort en la vida. A més, tothom pot necessitar anar al psicòleg/ga en algun moment de la seva vida. Infants, adolescents, joves, persones adultes i grans hi van, doncs no hi ha un perfil concret de persones que van al psicòleg/ga.

És necessari entendre el sofriment com una oportunitat pel canvi per la seva potencialitat transformadora. Per tant, és necessari afrontar els conflictes personals per créixer com a persones. Tal com exposa el Dr. Villegas (1996) “La finalitat de la psicoteràpia no és evitar el sofriment, sinó aliar-se amb ell per promoure el canvi”.