Som al centre de Barcelona

hola@quantumpsicologia.com

93.414.38.95

LA REALITAT DELS NEOSEXISMES A L’AULA

Definició de Neosexismes: Conflicte entre els valors igualitaris juntament amb els sentiments negatius residuals envers les dones (Tougal et al. 1995, p.843).

Glick i Fiske (1996-1999): Existeixen 2 tipus d’actituds sexistes:

Sexisme hostil: Situació d’inferioritat respecte als homes, veient-los com a poderosos i responsables de la relegació de la dona a un estatus inferior.

Sexisme benevolent: To afectiu positiu, que idealitza els rols tradicionals de les dones. Potencia la debilitat i necessitat de protecció de les dones. Ofereix recompenses de protecció e idealització a les que accepten els rols tradicionals i satisfan als homes.

Tant el sexisme hostil com el benevolent giren al voltant de:

– El poder social

– La identitat de gènere

– La sexualitat

El sexisme hostil, s’aplica com un càstig a les dones no tradicionals, per què aquestes canvien els rols de gènere tradicionals i les relacions de poder home-dona. El sexisme benvolent, és una recompensa a les dones que compleixen els rols tradicionals per què aquestes accepten la supremacia masculina. Ambdós actuen com un sistema articulat de recompenses i càstigs amb la finalitat que les dones sàpiguen quina és la seva posició a la societat.
Després d’haver fet entrevistes amb professorat i alumnat de centres d’educació secundària i l’experiència de quatre anys realitzant tallers de prevenció de violència de gènere, vam arribar a les següents conclusions:

  • Aquest projecte ha permès incrementar la presència del PMD entre el professorat com a referent municipal en el treball de la prevenció de la violència contra les dones.
  • Importància de la prevenció inespecífica perquè les accions més demandades han estat les més generals o més inespecífiques com, per exemple, autoestima i educació emocional, mentre que les accions oferides que abordaven directament el fenomen de la violència han estat menys demandades.
  • La visió del professorat coincideix amb la idea que, malgrat que les persones joves no expressen obertament les seves creences sexistes, hi ha un cert grau de ressentiment cap a la pressió que les dones tenen un determinat tipus de comportament quan no s’adapta als estereotips de gènere femení.
  • La violència contra les dones és responsabilitat de tothom, tothom hi estem implicats; per tant, també és hora d’ampliar l’anàlisi i interrogar-nos per les carències dels homes.
  • Observem que, des de les tres òptiques analitzades, hi ha una clara divisió entre les dones bones i dolentes, aspectes relacionats amb el sexisme ambivalent on hi ha un tractament hostil cap a aquesta primera classificació.
  • Considerem que els comportaments sexistes estan present en la realitat de les persones joves de manera explícita, ja que no s’observen de forma tan subtil com en la població adulta.