Som al centre de Barcelona

hola@quantumpsicologia.com

93.414.38.95

ELS BENEFICIS DEL MINDFULNESS PER ELS/LES PROFESSIONALS DE LA SALUT

Quines implicacions té l’Atenció Plena en l’exercici professional?

Si prenem la definició de Mindfulness com la Consciència de l’experiència present amb acceptació (Germer, 2005), podem albirar que estarem atenent allò que succeeix, sense donar-li voltes al que va succeir o al que creurem que succeirà, reduint el risc d’equivocar-nos a l’hora d’establir diagnòstics i tractaments. També reduirem les expectatives del / la professional de com hauria d’evolucionar, o el que hauria de fer la persona tractada, per l’acceptació radical del que aquesta persona ÉS, sense judicis.

Els professionals de la salut necessiten desenvolupar la introspecció, que consisteix a poder adonar-se dels pensaments i sentiments que ens produeix el pacient i de com la nostra conducta es veu, sovint, afectada per ells. No hi ha sistemes senzills per desenvolupar aquestes habilitats i actituds, tot i que es consideren imprescindibles.

Els estudis en professionals sanitaris confirmen que les tècniques de meditació serveixen per millorar l’afrontament davant l’estrès i l’empatia

Cal ressaltar que el fet d’estar presents i amb atenció redueix la tendència a carregar amb les emocions negatives d’altres. Però Mindfulness no només millora el funcionament i la qualitat de vida del professional sanitari, sinó que aconsegueix millorar el pronòstic dels malalts en aspectes avaluats pel professional (impressió clínica global) o pel mateix pacient (ansietat, somatització, ira / hostilitat, fòbies i objectivitat).

Dos estudis van demostrar els efectes positius de Programa MBSR a estudiants de medicina. El primer estudi va ser realitzat amb estudiants de medicina en el seu primer i segon any que van participar durant 7 setmanes en un Programa de Reducció d’Estrès basat en Mindfulness. Aquest estudi va demostrar que disminuïa significativament el nivell de depressió i ansietat i millorava l’empatia i l’habilitat per manejar l’estrès (Shapiro, Schwartz and Bonner, 1998).

L’any 2004 aquestes evidències van ser replicades en una altra investigació amb estudiants de medicina (Jain, Shapiro, Swanick, Bell, & amp; Schwartz, 2004).

Els resultats suggereixen que una intervenció de 8 setmanes de MBSR pot ser efectiva per reduir l’estrès augmentar la qualitat de vida i l’auto-compassió en professionals de la salut.

Shapiro va estudiar l’efecte d’aplicar un programa basat en mindfulness sobre professionals i estudiants de medicina, trobant una reducció en trastorns psicològics juntament amb augment dels nivells d’empatia en el grup d’intervenció.

En els programes formatius es comença a reflexionar i emfatitzar en el benestar personal dels metges residents i la prevenció del burnout. Basades en mindfulness, hi ha intervencions per als professionals d’atenció primària que han demostrat millorar el benestar professional i l’eficàcia en la lluita contra el burn–out i la fatiga.

Groupman suggereix que la majoria dels errors diagnòstics no són resultats de l’escassetat de coneixement, sinó de defectes en els processos de pensament (judicis de valor, estereotips i altres alteracions cognitives); proposa que aquests defectes poden ser mitigats prestant atenció a aquests processos de pensament, i això es pot abordar amb la pràctica de mindfulness.

En recents treballs, realitzats en unitats de Psiquiatria, s’ha comprovat que l’ús de pràctiques d’atenció plena en els i les professionals augmenta la satisfacció del pacient

El Comitè especialitzat en Psiquiatria del Reial Col·legi de Metges i Cirurgians de Canadà ha reconegut la importància creixent de mindfulness, i en els objectius del 2009 va incloure com a requisit la incorporació de coneixements introductoris en mindfulness per als psiquiatres que comencin la seva formació.

Cal comptar amb més estudis en els anys vinents que permetin aprofundir aquests resultats i explorar els efectes a llarg termini fent un seguiment dels i les professionals i examinar els efectes sobre la seva qualitat de vida i sobre la seva pràctica professional.

En resum, les investigacions realitzades suggereixen que la incorporació de Mindfulness en professionals de la salut promou:

  • Major concentració i claredat
  • Millora en l’habilitat en la presa de decisions
  • Major empatia cap als pacients
  • Major capacitat d’estar més present i en connexió en l’intercanvi amb pacients i col·legues
  • Major habilitat per afrontar amb l’estrès associat a la professió
  • Fomenta la resiliència i prevé el burn–out professional

Deixa un comentari