Som al centre de Barcelona

hola@quantumpsicologia.com

93.414.38.95

EL TRIANGLE DRAMÀTIC

El Triangle Dramàtic va ser creat per Stephen B. Karpman (1972).

Consisteix en un joc psicològic que consisteix en una sèrie de transaccions complementàries amb una motivació oculta i que sol acabar de forma predictible amb dolents sentiments per a ambdós jugadors

Segons l’Anàlisi Transaccional, els jocs psicològics constitueixen una forma d’estructurar el temps de les persones. Analitzar els propis jocs psicològics és una eina terapèutica molt potent per entendre millor els conflictes interpersonals. Els jocs tenen unes regles concretes, una distribució de funcions, gairebé sempre juguen els mateixos/as jugadors/as i, al final, perden totes les persones implicades. A continuació, exposo les característiques de cada un dels tres rols implicats en aquest joc.

Salvador:

 • Necessita que el necessitin
 • Ofereixen una ajuda falsa amb l’objectiu d’aconseguir una dependència dels altres a través d’aquesta ajuda
 • Menysprea les seves pròpies necessitats
 • Menysprea les capacitats i el poder dels altres
 • Sobrevalora les necessitats dels altres
 • Sobrevalora les seves capacitats i poder

Víctima:

 • Necessita que l’humiliïn o que li donin cures
 • Menysprea les seves capacitats i el seu poder
 • Menysprea les necessitats dels altres
 • Sobrevalora les capacitats i el poder dels altres
 • Sobrevalora les seves necessitats
 • S’equivoca i comet errors perquè el persegueixin o salvin

Perseguidor:

 • Necessita que li tinguin por
 • Necessita tenir la raó
 • No es pot responsabilitzar de si mateix, doncs culpa als altres
 • Menysprea les necessitats, capacitats i el poder dels altres
 • Sobrevalora les seves pròpies necessitats, capacitats i poder
 • És la conseqüència inevitable dels rols de Salvador i Víctima

Encara que cada jugador se situa habitualment en un rol determinat, en un moment donat pot canviar a un altre facilitant així la continuïtat del joc. En termes d’Estats del Jo, la transacció es produeix entre un Estat Pare Nutritiu Negatiu (Salvador), Estat Pare Crític Negatiu (Perseguidor) i un Nen Adaptat Submís (Víctima).

En cap moment de la transacció, apareix l’Estat del Jo Adult. Si això succeís, el joc psicològic desapareixeria

Si et sents identificat/da en algunes de les característiques d’aquest joc psicològic, el primer pas per a sortir-ne és adonar-se del que succeeix, identificar el rol ocupat i entendre que un joc és una manera inadequada de demanar afecte. Altres estratègies terapèutiques són: evitar les desqualificacions, preguntar qui té el problema, evitar les respostes automàtiques, ser més directe/a i atrevir-se a demanar col·laboració de l’altra persona per a aconseguir sortir del joc psicològic.

Deixa un comentari