Som al centre de Barcelona

hola@quantumpsicologia.com

93.414.38.95

CURSOS MINDFULNESS

La introducció de la pràctica de la meditació implica una concentració que proporciona serenitat i, com a conseqüència, permet comprendre millor la realitat per acceptar-la.

Mindfulness per a principiants

Aquesta formació online es basa en el MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) creat pel Dr. Jon Kabat-Zinn. És un programa d’entrenament de l’atenció des d’una perspectiva psicoeducativa i validada científicament. Actualment, existeix evidència suficient on aquest entrenament millora amb aquelles persones que pateixen símptomes d’ansietat, depressió, dificultats de regulació emocional, estrès, somatització i hostilitat, entre altres.

Mini Retir Mindfulness

Aquest nou espai de pràctica personal consisteix en un recorregut per les principals pràctiques de Mindfulness i Autocompassió que permeten cultivar una ment que estigui més en contacte amb el moment present, deixant a un costat el pilot automàtic, la rumiació i la veu crítica.

Mini Retiro Mindfulness

Este nuevo espacio de práctica personal consiste en un recorrido por las principales prácticas de Mindfulness y Autocompasión que permiten cultivar una mente que esté más en contacto con el momento presente, dejando a un lado el piloto automático, la rumiación y la voz crítica.

Cursos per a professionals

Mindfulness i Ansietat

Aquesta formació online dirigida a professionals et permetrà adquirir les eines teòriques i pràctiques per l’abordatge d’un dels trastorns més hegemònics en l’actual pràctica clínica. Consta de 5 sessions de 2 hores de durada i el desenvolupament de diferents casos clínics entre les sessions de la formació.

Mindfulness i Sexualitat Conscient

Aquesta formació online dirigida a professionals té l’objectiu d’incorporar les eines del Mindfulness per a fomentar una sexualitat conscient i, al mateix temps, abordar disfuncions sexuals i problemàtiques de parella que apareixen en psicoteràpia. Consta de 5 sessions de 2 hores de durada amb exposició de casos clínics i exercicis per realitzar a casa, que permeten cultivar el creixement eròtic i sexual, tant individualment com en parella.

Mindfulness y Sexualidad Consciente

Esta formación online dirigida a profesionales tiene el objetivo de incorporar las herramientas del Mindfulness para fomentar una sexualidad consciente y, al mismo tiempo, abordar disfunciones sexuales y problemáticas de pareja que aparecen en psicoterapia. Consta de 5 sesiones de 2 horas de duración con exposición de casos clínicos y ejercicios para realizar en casa, que permiten cultivar el crecimiento erótico y sexual, tanto a nivel individual como en pareja.

Mindfulness i Compassió

Aula virtual

Aquesta formació online dirigida a professionals et permetrà desenvolupar la compassió cap a un/a mateix/a, adquirir tècniques per la pràctica personal de la compassió i incorporar aquesta eina del Mindfulness en la relació psicoterapèutica. Consta de 4 sessions de 2 hores de durada amb exposició de casos clínics, a més d’exercicis i tasques per a casa que es demanaran a les persones participants.

També pots enviar-nos la teva sol·licitud a través del formulari de contacte